יושב ראש הוועדהאלוף במיל' יוסף משלב, הממונה על מחוז חיפה
  
מהנדס הוועדהאינג' סלימאן נסראלדין
  
בודקת תכניות ומנהלת מחלקת רישויגב' ארוה חלבי
  
מידענית הועדהגב' רודיינה אבו חמד עפיף
  
בודקת רישויגב' עולא חלבי
  
בודקת רישויאינג' ורד עלו
  
פקידת קבלהגב' ענבאל כיוף
  
מנהל מחלקת פיקוחמר איהאב כיוף
  
פקחמר ענאן חלבי
  
פקחמר לואי פלאח
  
מזכירת מחלקת פיקוחגב' למיה חסון
  
גזברית הוועדהגב' נואת שרף אלדין
  
מזכרת המהנדסת/אחראית ארכיבגב' אבו רוקן אסנת
  
מקדם היתריםמר סנד חסיסי
  
בודקת רישויגב' נאהד אבו אלזלף