אסנתOsnat@rechesd.co.ilמרכזת בכירה ופניות ציבור
  
וולאwalaa@rechesd.co.ilמחלקת רישוי
  
ארווהArwa@rechesd.co.ilמנהלת מחלקת רישוי
  
עולאaola@rechesd.co.ilמחלקת רישוי
  
ענאן Anan@rechesd.co.ilמחלקת פיקוח
  
למיהLamya@rechesd.co.ilמחלקת גבייה
  
סנדsanad@rechesd.co.ilמחלקת פיקוח
  
איהאבEhab@rechesd.co.ilמנהל מחלקת פיקוח
  
ענבלEnbal@rechesd.co.ilמזכירת מהנדס הוועדה ופקידת קבלה
  
יוסףyousif@rechesd.co.ilיו"ר הוועדה (אלוף במיל')
  
סלימאן sulieman.na@gmail.comמ"מ מהנדס הוועדה
  
ארנוןarnon@rechesd.co.ilמחלקת תכנון
  
נואתNawat@rechesd.co.ilגזברית