טפסים

  
הצהרה בהתאם לתקנה 36
הצהרת המתכנן למרחב מוגן
הצהרת מהנדס על יציבות מבנה קיים
טופס הצהרה על כמות פסולת בניין
טופס פטור מממד
תצהיר בקשה לפטור 140 מ
מסמכים לבקשת טופס 4
תצהיר על הצטרפות למבצע הליגליזציה
תצהיר שיפוי
טופס הרשמה למכרז מהנדס הוועדה הארכה
בקשה לאישור טאבו לוגו חדש
טופס אימות פרסום
בקשה לאישור תחילת עבודות ואספקת חשמל

 

 

טפסים