רפורמה 101 תכנון ובניה

תושבים יקרים,
מליאת הכנסת אישרה את תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, השינויים המרכזיים בחוק הם:

  • הגדלת הסמכויות לוועדות המקומיות
  • הגברת השקיפות של עבודת מוסדות התכנון
  • פטור מהיתר ו/או תכנית
  • רישוי מקוון ומכוני בקרה

מידע לגבי תיקון 101 ניתן למצוא באתר משרד הפנים בקישור הבא -
archive.bonim.pnim.gov.il/About/Documents/KeyHighlightsConstructionLicensingReform1114.pdf

פטור מהיתר בניה
במסגרת החוק נקבעו תקנות לפטור מהיתר בניה, תקנות אלו יחולו החל מ - 1 אוגוסט 2014.
חשוב להדגיש כי הבניה במסגרת הפטור כפופה ל -

  • חוק התכנון והבניה
  • תכניות בנין עיר החלות במקרקעין
  • הנחיות מרחביות שיינתנו ע"י הועדה המקומית
  • חובת הגשת דיווח ותצהירים לוועדה המקומית

 

בימים הקרובים נפרסם את המסמך המפורט של הנחיות הועדה.

הגשת הדיווח תבוצע באמצעות טופס מקוון באתר משרד הפנים בקישור הבא-

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=ExemptionFromThePermit@RishuyZamin.gov.il


ניתן לשלוח את הטופס חתום וסרוק לכתובת המייל: ptor@rechesd.co.il

 

רפורמה 101 תכנון ובניה