​​​​​​​​​​​​ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הועדה המרחבית רכס הכרמל

  • אתר האינטרנט מאפשר שליפת מידע ממאגרי המידע הממוחשבים ויכולת צפייה במערכת מידע גיאוגרפי .
    אתר האינטרנט פותח במשותף על ידי הועדה המרחבית רכס הכרמל ו
    חברת קומפלוט.
  • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או העירייה, ואינו בא במקום עיון בנוסח המקורי במשרדי הועדה המקומית.
  • העושה שימוש באתר לצורך קבלת החלטות ובכלל עושה כן באחריותו הבלעדית והועדה המקומית ו/או העירייה אינן נושאות באחריות כלשהי בגינו.
    מידע תכנוני מחייב הינו מידע החתום ע"י מהנדס העירייה ו/או סגנו בלבד. 

 

הנחיות לעבודה הפטורה מהיתר

 

 לפי תקנה 122 אחרי תקנת משנה (ב), יבוא :


במקרה של תקלה במערכת רישוי זמין שמונעת הגשת בקשה להיתר, מסמך אחר הקשור בבקשה או צרופה אחרת לבקשה להיתר ( בתקנת משנה זאת –בקשה להיתר), ניתן יהיה להגיש את הבקשה להיתר בדרך מקוונת שלא באמצעות מערכת רישוי זמין .
במקרה של תקלה כאמור יש לשלוח את הבקשה להיתר לכתובת דואר אלקטרוני: arwa@rechesd.co.il
בקשה להיתר שהוגשה לפי תקנת משנה זו, תוגש גם בעותק מקורי.

* יודגש, כי יש לפעול בדרך זו רק כאשר מערכת רישוי זמין לא מאפשרת הגשה
(ולא למשל, כאשר התקלה היא במחשב של עורך הבקשה או כשהוא נמנע מלהגיש
דרך המערכת, יהיו סיבותיו אשר יהיו). 

חדשות ועדכונים