פרסום לפי סעיף 122(ב) לתקנות התכנון והבניה (רישוי הבניה) תשע"ו-2016

תאריך: 17/05/2017

לפרטים לחץ כאן.​