הפקדת תוכנית מתאר כוללנית - דלית אל כרמל

תאריך: 16/08/2020

תשריט כוללנית דלית אל כרמל.jpg​הועדה המחוזית לתו"ב הפקידה תוכנית מתאר כולננית מס' 356-0327999 בתאריך 03.08.20. מסמכי התוכנית זמינים באתר בלשונית "תוכניות בניין עיר".

כיתן לצפות בתשריט התכנית בקובץ המצורף מטה.