תכנית 356-0824276 (פנינת הכרמל) פורסמה להפקדה. כל המעוניין מוזמן לצפות במסמכי התכנית תחת הלשונית "תוכניות בניין עיר".

תאריך: 22/06/2020