לידיעת הציבור הרחב, בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תשנ"ח- 1998), משרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה מונגשים באמצעות מעלית.

תאריך: 22/06/2020