הנחיות לאור משבר הקורונה : בהמשך להנחיות של משרד הבריאות ולאור המצב הבריאותי בימינו לא יהיו קבלת קהל במשרדי הוועדה אלא דרך מענה טלפוני, אתר הוועדה ורישוי זמין, למעט אנשים שזומנו ע"י עובדי הוועדה. אתכם הסליחה

תאריך: 14/05/2020